OFERTA

 

Ochrona przeciwpożarowa:
  • kompleksowa obsługa obiektów z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • wykonywanie obowiązków Inspektora/Specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • opracowanie Planów Ewakuacji;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • legalizacja i konserwacja gaśnic;
  • przegląd i badanie wydajności hydrantów wewnętrznych;
  • kontrola przeciwpożarowego wyłącznika prądu;
  • przegląd i konserwacja drzwi przeciwpożarowych;
  • przygotowanie obiektu do odbioru/kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
  • wyposażanie obiektów w gaśnice i znaki ewakuacyjne;
  • doradztwo prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:

  • kompleksowa obsługa obiektów z zakresu bhp;
  • wykonywanie obowiązków Specjalisty ds. bhp;
  • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp;
  • opracowanie instrukcji stanowiskowych;
  • opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego;
  • postępowanie powypadkowe – udział w komisji, dokumentacja;
  • doradztwo prawne w zakresie bhp.


.